Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Yatacco adlı internet sitesinin (bağlı alt alan adlarıyla birlikte “Site” olarak anılacaktır) yasal sahibi olan ve Site üzerinden sunulan hizmetleri sağlayan Persan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Persan”) ile Site’ye üye olmak isteyen Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Üye ile Persan tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2 Persan’ın iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Unvanı: Yatacco

Adresi: Beylikbağı Mah. Mobilyacılar Çarşısı Güney Yan Yol Cad. A Kapısı 2. Dükkan 41400 GEBZE / KOCAELİ

Telefon: 0262 653 51 59

İnternet adresi: www.yatacco.com

Mensubu Olduğu Meslek Odası: İstanbul Ticaret Odası (Telefon: 4440486, www.ito.org.tr)

E-posta: [OAULEGAL: Lütfen Müşterinin size ulaşabileceği bir e-posta adresi giriniz.]

Şikayet adresi: [OAULEGAL: Şikayet prosedürleri için ayrı bir e-posta adresiniz varsa lütfen belirtiniz.]

1.3 İşbu Sözleşme, üyelik formunun doldurulması ve Site’de bulunan Sözleşme’nin elektronik ortam üzerinden Kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir ve söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

1.4 Kullanıcı, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  2. Tanımlar

2.1 Üye/Üyeler: Site’ye üye olarak Site üzerinden sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri,

2.2 Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye üye olsun veya olmasın Site’yi herhangi bir şekilde kullanan kullanıcıları, 

2.3 Site: www.yatacco.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini,

2.4 Sözleşme: Üyelik Sözleşmesi’ni,

2.5 Hizmet: Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Site üzerinden Persan tarafından sunulan hizmetleri ifade etmektedir. 

       
  3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


3.1 İşbu Sözleşme, Site’de sunulan hizmetlerin kapsamını, bu hizmetlerden yararlanma şartlarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyerek Site içerisinde kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak Persan tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan ve Persan tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

  4. Hizmet ve Hizmetin Kapsamı

4.1 Persan tarafından Site üzerinden sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkanının sağlanması ve genel itibariyle mesafeli satış işlemlerinden ibarettir.

4.2 Site’de yer alan her türlü içerik, hizmet ve ürünler Üyeler’in kişisel kullanımı için sağlanmaktadır. Bunların yeniden satışı yahut Üyeler’in kendi ticari amaçları için kullanımı yasaktır.

4.3 Persan, Üyeler’in/Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde ve Site’nin ilgili bölümlerinde kapsamı belirtilen iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, Site hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Persan tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Persan tarafından Site’de yer almak üzere Üyeler’e duyurulur ve söz konusu değişiklikler/uyarlamalar duyuru tarihinden itibaren geçerli olur. Bu kapsamda Persan, Site üzerinden sunulan hizmetlerin sürekliliği hakkında herhangi bir garanti veya taahhüt vermemektedir. 

4.4 Persan tarafından Site hizmetlerinde yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, Üye tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

  5. Hizmetten Faydalanma Şartları

5.1 Üyelik; Site’nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Persan, üyelik başvurusunu veya Üye tarafından iletilen her türlü içeriği reddedebilir ve bu halde Üye’nin herhangi bir itiraz hakkı bulunmaz.

5.2 Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, işbu Sözleşme’nin 6.2.4 maddesi uyarınca Site tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak, Persan tarafından ayrıca belirlenebilecek ve Site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özelliklere sahip olmak ve tüzel kişi Üyeler için ayrıca tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. İşbu maddede belirtilen özellikleri taşımayan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacak ve kendilerine bu kapsamda herhangi bir hak/menfaat sağlamayacaktır.


  6. Hak ve Yükümlülükler

6.1 Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

   6.1.1 Üye, Site’ye üye olurken sağladığı tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak sağlamakla yükümlüdür. Üye, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda Persan’ın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Persan, Üye tarafından kendisine iletilen veya Site üzerinden Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak ve bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan münhasıran Üye sorumludur. 

  6.1.2 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanırken, Site’deki ürün ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Site’yi başka bir surette kullanırken ve Site’ye veya 6.1.6. maddede belirtilen içeriğe herhangi bir şekilde erişirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, genel ahlak ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve iletişim ve internet güvenliğine ilişkin uygulanabilir diğer kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   6.1.3 Üye, Persan tarafından kendisine sağlanmış olan sisteme erişim araçlarını (Kullanıcı ismi, şifre vb.) başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz, bunların kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üyeler’in, Site üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, Persan’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye, işbu maddede yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Persan’ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

   6.1.4 Üye, Persan’ın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme   kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

   6.1.5 Persan tarafından Site üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden yararlananlar veya Site’yi herhangi bir şekilde kullananlar, Site üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üyeler’in/Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlerinden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendilerine ait olup, Persan söz konusu işlem ve eylemler nedeniyle hiçbir surette sorumluluk kabul etmemektedir. 

   6.1.6 Üye, Site’yi ve Site’de yer alan tüm bilgi, yazı, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, resimler, isimler, logolar, sayfa düzeni, satışa/kullanıma sunulan ürün, hizmet, markalar, ticari unvan, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içerik ve bunlarla bağlantılı diğer unsurları (“İçerik”) Persan’ın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın ve kaynak göstermeksizin, ters mühendislik de dahil olmak üzere hiçbir surette kullanmayacağını, değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, başka bir lisana çevirmeyeceğini, yeniden yayımlamayacağını, başka bir bilgisayara yüklemeyeceğini, postalamayacağını, iletmeyeceğini, sunmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtamayacağını, türeterek çalışmayacağını, herhangi bir ticari faaliyete konu etmeyeceğini ve hak sahibinin izninin veya onayının yasal düzenlemeler ve uygulamalarca arandığı sair hiçbir işleme tabi tutmayacağını ve gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Persan/Site ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler’in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Persan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu zararlardan münhasıran Üye sorumludur.

   6.1.7 Üye, Persan tarafından Site üzerinden satış için sergilenen ürünleri/hizmetleri, Persan’ın belirlediği fiyattan ve Persan tarafından sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih etmek suretiyle satın alabilir. Üye’nin, Site’de sunulan herhangi bir ürünü/hizmeti Site’de sunulan ödeme seçeneklerinden herhangi birini seçmesi ve ilgili sayfada sunulan diğer koşulları kabul etmesi ile, Üye ile Persan arasında hükümleri Site’de yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulmuş olur. Üye, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ile beraber Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerini ve Persan tarafından ürüne ilişkin olarak yapılan açıklama, beyan, garanti koşulları, ürün için belirlenmiş satış şartları ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

   6.1.8 Üye, işbu Sözleşme’nin 6.1.7. maddesi doğrultusunda satın almaya hak kazandığı ürünlerin bedellerini ödeme yükümlülüğünü, ürüne ilişkin tercih ve kabul ettiği ödeme seçeneği üzerinden yerine getirir.

 6.1.9 Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye’nin ürüne ulaşma hakkı çerçevesinde, alınan ürünün/hizmetin Persan tarafından teslim borcunun doğduğu an; Site’den kredi kartı ile alımlarda toplam sipariş tutarı kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin Persan hesabına ulaştığı, hediye çeki (Site’den kazanılan puanlar) ile  alımlarda toplam sipariş tutarına tekabül eden puanın Üye hesabından düşüldüğü, kapıda nakit ödeme şeklindeki alımlarda ise sipariş ücretinin ödendiği andır.

   6.1.10 Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, tercih edilen ödeme seçeneği doğrultusunda sipariş, kredi kartı ile ödemelerde toplam sipariş tutarı kadar tutarın bloke edildiği, banka havalesi veya nakit havalesi üzerinden ödemelerde bu havalenin Persan hesabına ulaştığı, hediye çeki (Site’den kazanılan puanlar) ile ödemelerde, toplam sipariş tutarına tekabül eden puanın Üye hesabından düşüldüğü, kapıdan nakit ödeme şeklinde ise siparişin Üye tarafından onaylandığı an itibariyle Persan  tarafından işleme alınır. 

  6.1.11 Üye’nin, hukuka aykırı olarak elinde bulunan başkalarına ait banka/kredi kartları, banka hesapları ve/veya diğer çevrimiçi ödeme yöntemlerini kullanmak suretiyle Site üzerinden yaptığı alışverişlerden kaynaklanabilecek zararlardan Persan’ın üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye, işbu maddede belirtilen kullanımlar nedeniyle Persan’ın herhangi bir zarara uğraması halinde Persan’ın tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  6.1.12 Persan ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması Üyeler’in sorumluluğundadır ve Persan tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle söz konusu yazışmaların kaybolmasından ve silinmesinden Persan sorumlu tutulamayacaktır. 

6.2 Persan’ın Hak ve Yükümlülükleri

  6.2.1
 Persan, hiçbir bildirimde bulunmaksızın Site’de sunulan ürün ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri Üyeler/Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.  Üyeler, Persan’ın işbu Sözleşme kapsamında talep edeceği hukuka uygun değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Persan tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, Üyeler tarafından yerine getirilmez ise söz konusu düzeltmeler/değişiklikler gerekli görüldüğü takdirde Persan tarafından yerine getirilebilir. Persan tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üyeler’e aittir.
 
   6.2.2 Persan, Site’de mevcut bulunan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile Site’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hatalardan dolayı Persan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Persan, varsa ürünlere/hizmetlere ilişkin garanti koşulları ve kurulabilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri haricinde, Site’de yer alan İçerik’in güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği ve belli bir amaca uygunluğu gibi hususlarda açık veya zımni herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

    6.2.3 Persan, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına, internet ve iletişim güvenliği kurallarına, uygulanabilir ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı, Site’yi karalayıcı ve Persan tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Persan, fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, bu mesaj ve yorumları giren Kullanıcı’nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli olarak son verebilir ve hakkında cezai ve/veya hukuki işlem başlatarak başta maddi veya manevi tazminat olmak üzere çeşitli taleplerde bulunabilir.

    6.2.4  Persan, Site’ye erişim sağlanması, Site’nin veya İçerik’in herhangi bir şekilde kullanılması nedeniyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, hata, yanılma ve/veya herhangi bir başka sebebe binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir surette sorumlu değildir. Persan, yüklenmeye ve/veya paylaşıma uygun İçerik’in zararlı virüs ve yazılımlardan ve sair kötü amaçlı kodlardan arındırıldığı yönünde bir garanti vermediği gibi herhangi bir sebep neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü ya da herhangi bir siber tehdit, iletişim hatası, hırsızlık ya da dolandırıcılık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi ya da bunların değiştirilmesi veya kullanılması ve diğer herhangi bir tehdit/risk hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

   6.2.5 Kullanıcılar/Üyeler ve Persan hukuken birbirinden bağımsız taraflar olup, işbu Sözleşme’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda aralarında ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren ilişkisi vb. herhangi bir ilişki oluşmayacaktır. 

  7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1
 6.1.6. maddede belirtilen İçerik üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ticari haklar münhasıran Persan’a aittir veya Persan bunlardan yararlanmak için izin veya lisans sahibidir. 

7.2 İçerik’in hiçbiri, Persan’ın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin, ters mühendislik de dahil olmak üzere hiçbir surette kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz, işlenemez, dağıtılamaz, türetilerek çalışılamaz, herhangi bir ticari faaliyete konu edilemez ve hak sahibinin izninin veya onayının yasal düzenlemeler ve uygulamalarca arandığı sair hiçbir işleme tabi tutulamaz.  Persan’ın önceden alınmış yazılı izni olmadıkça ve kaynak gösterilmedikçe, Site’nin bütünü ve/veya bir kısmı veya herhangi bir içeriği başka bir internet sitesinde veya sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere herhangi bir uygulamada kullanılamaz. Aksi takdirde, Üye/Kullanıcı, Persan’ın uğradığı veya uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmenin yanında lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Persan’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır. Burada açıkça belirtilmiş olsun veya olmasın Persan’ın haklarını ihlal eden tüm işlem ve eylemler başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir. 

7.3 Persan’ın, Site/Persan hizmetleri, Site/Persan bilgileri, Persan’ın üzerinde fikri ve sınai mülkiyet hakkına sahip olduğu çalışmalar, Site/Persan ticari markaları, Site/Persan ticari görünümü, 6.1.6. maddede belirtilen İçerik veya Site vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi, ticari ve fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

  8. Sözleşme Değişiklikleri

8.1
 Persan, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle, işbu Sözleşme’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.2 Persan tarafından işbu Sözleşme’de yapılan değişiklikler/uyarlamalar, Site üzerinden Üyeler’e duyurulur. Persan tarafından işbu Sözleşme’de yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, Üye tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

8.3 İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  9. Mücbir Sebepler

9.1 Hukuken ve işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, Persan tarafından işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesi veya gereği gibi veya hiç ifa edilmemesi, Sözleşme’yi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle Persan’ın herhangi bir hukuki sorumluluğu söz konusu olmayacak ve Persan’a karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulamayacaktır. 

9.2 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları/kısıtlamaları, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, kanuni hükümlerle ve mahkeme içtihatlarıyla korunan bütün sebepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, Persan’ın makul kontrolü haricinde ve Persan’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olayları ifade eder.

  10. Sözleşme’nin Feshi

10.1
 İşbu Sözleşme, Üye’nin Site’ye üye olduğu süre boyunca yürürlükte kalarak taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

10.2 Persan,dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden Üye’nin üyeliğini durdurabilir/yasaklayabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma/yasaklama kararları; işbu Sözleşme’ye veya Site’de belirtilen kurallara aykırılık, yasal mevzuata aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Persan için bir risk oluşturduğunun Persan tarafından tespit edilmesi veya ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda Persan’ın kendi iradesi ile verilecektir. Üyeler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla özellikle aşağıdaki işlemler veya fesih sebebiyle Persan’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı tüm doğrudan veya zararları aynen ve derhal tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

        a. Üyenin herhangi bir yöntem kullanarak Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda veya başkalarının Site üzerinden sunulan hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virüs vb.) bulunması, 

         b. Üyenin kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

         c. Üye’nin Persan’ın ve/veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ticari hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hakkına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

         d. Üye’nin izinsiz ve/veya hukuka aykırı olarak ele geçirdiği başkalarına ait banka/kredi kartları, hesaplar ve/veya çevrimiçi ödeme araçları aracılığıyla Site üzerinden ürün/hizmet siparişi vermesi. 

  11. Diğer Hükümler

11.1 İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

11.2 İşbu Sözleşme, yürürlüğe girdikten itibaren 3 (üç) yıl süreyle saklanarak, Üye’nin talebi üzerine kendisiyle paylaşılacaktır. 

11.3 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilafların halli sırasında Persan’ın ticari defter ve kayıtları ile kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları esas alınacak ve bu deliller kesin delil sayılacaktır. 

11.4 Persan’ın işbu Sözleşme’de yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını kullanmaması, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

11.5 Üye, mevcut e-posta adresindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde Persan’a bildirmediği takdirde, Persan kayıtlarındaki e-posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder. 

11.6 İşbu Sözleşme’de sipariş ve ürünlere/hizmetlere ilişkin hüküm bulunmayan hususlara ilişkin olarak Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri geçerli olacak ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde çelişen hükümler bulunması halinde çelişen hükümlerle sınırlı olmak kaydıyla Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hükümler geçerli olacaktır. 

  12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya işbu Sözleşme’nin ifa edildiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 

 

Scroll